Formålet til GCinfo...?

Informasjon om GiNo og de forskjellige sidene under gcinfo.no (portal, forum, wiki etc.)
ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » søn 19 aug 2012 11:07

Eg har med stor interesse og undring fulgt med på svara frå leiar og nestleiar i gcinfo angåande diskusjonen om cachar ved vegar etc.

Eg har som Gorgon trudd at følgende:
--------
§ 1 Formål

GiNo skal være en interesseorganisasjon for geocachinginteresserte i Norge og skal arbeide for å gjøre nytting og interessant informasjon om Geocaching/GPS-orientering tilgjengelig på Internett.

--------
har betydd at GiNo faktisk er ein interesseorganisasjon for geocachere i Norge.

Det er sikkert ikkje berre Gorgon og eg som har misforstått dette, og då er det godt at leiar og nestleiar slår fast at (sitat):
"Geocaching i Norge" er ikke, i følge vedtektene, en interesseorganisasjon for geocachere i Norge.

Om eg då forstår det leiar og nestleiar seier rett så betyr det at formålet kun er: å gjøre nytting og interessant informasjon om Geocaching/GPS-orientering tilgjengelig på Internett

Dette kom som ein aldri så liten overraskelse på meg, og eg lagar denne topic for å gjere andre merksame på det samme. Samtidig vil eg oppfordre styret til å oppdatere sin formålsparagraf for å rydde av vegen nettopp slike misforståelsar.

Brukeravatar
thomfre
Styret
Innlegg: 924
Registrert: fre 16 mar 2012 07:51
Sted: Karmøy, Rogaland
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av thomfre » søn 19 aug 2012 11:16

Vedtektene kan jo ikke endres bare sånn uten videre:
Vedtektene skrev: § 7 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Jeg stusser litt over reaksjonen til leder og nestleder, en skulle jo tro at de som alle andre her var gira på å finne en god løsning på dette problemet. Geocaching i Norge er jo det nærmeste vi kommer en organisering av cachere her i landet, hvis vi ser bort i fra de lokale organisasjonene.
www.thomfre.net I haven’t been everywhere, but it’s on my list.
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » søn 19 aug 2012 11:51

bjorges skrev: Det står altså ikke at organisasjonen skal drive aktiv møtevirksomhet for å sikre geocachere blankotillatelser for cacheutplassering.


Mvh.
Bjorges
Leder (eller Præsidænt om du vil ;) ) av GiNo

Merk at dette er henta frå "veg-topicen"
Eg kan ikkje sjå at nokon har bedt om "blankotillatelser for cacheutplassering" som Præsidænten (sic) vel å lese ut av diskusjonen. Eg vil minne om kva eg tok opp, nemleg "legg ein plan for å unngå blanko avslag."

Unngå eit blanko avslag er noko anna enn blankotillatelse. Synd å sei det, men slike svar underbygger det underlege inntrykket frå leiinga i GCinfo i denne sak.

Brukeravatar
whoelse
Site Admin
Site Admin
Innlegg: 334
Registrert: tir 27 nov 2007 21:41
Sted: Under tak

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av whoelse » man 20 aug 2012 12:36

Beklager at jeg uttalte meg upresist med å skrive "ikke en interesseorganisasjon for geocachere". Kanskje vedtektene våre ikke er helt i samsvar med det vi tenkte at Geocaching i Norge skulle engasjere seg i da vi startet tidlig i 2008, at vedtektene er litt mer generelle - mer om det under.

Det har jo gått litt tid siden den gang vi startet og det ser ut som behovet har endret seg siden 2008. Den gang var først og fremst behovet å skaffe oss et nettsted som ikke var avhengig av enkeltpersoner - slik vi hadde hatt tidliger og derfor hadde hoppet fra det ene nettstedet til det andre og det var en enkeltperson som bestemte hvem som kunne få skrive og hvem som kunne være medlem. Derfor ble Geocaching i Norge og gcinfo.no etablert.

Nå ser det ut som vi kanskje har fått andre behov. Som jeg skrev så synes jeg at et alternativ er å utvide hva "Geocaching i Norge" engasjerer seg i. Som vi ofte skriver et dette et "gjørokrati" så hvis noen har lyst til å engasjere seg i f.eks. å finne ut hvor vi kan få lov å legge ut cacher så ser jeg *personlig* ikke noe i veien for at dette er noe som vil kunne "innlemmes" i Geocaching i Norge. Nå viser det seg jo at vi har formulert et mer generelt formål enn vi kanskje var klar over for Geocaching i Norge - så da behøver vi vel ikke å endre formålsparagrafen om noen ønsker å ta fatt i dette på vegne av Geocaching i Norge.

Geocaching i Norge er ikke noen stor organisasjon (bombe) og det å vente at "noen gjør noe" er kanskje litt optimistisk. Men det er, som nevnt, mulig å selv bidra på vegne av Geocaching i Norge.

Dette er min personlige mening. Det har ikke vært diskutert i styret enda, men jeg skal ta det opp.
Bilde

Brukeravatar
GorgonVaktmester
Senior
Senior
Innlegg: 1103
Registrert: fre 24 apr 2009 23:29
Sted: Skien
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av GorgonVaktmester » man 20 aug 2012 14:28

Dette synes jeg var et veldig godt svar, Whoelse :D

Jeg har forståelse for at dere tenkte anderledes da dere startet organiasasjonen, og at dere ikke så konsekvensene av de formuleringene som ble gjort da man laget vedtektene (inkl. formålsparagrafen). Vi som har meldt oss inn etterhvert har derimot ikke vært en del av den prosessen, og selv om jeg jo var kjent med forhistorien og motivasjonen for å starte organisasjonen, var jeg ikke klar over at dere mente organiasasjonen BARE skulle drive med dette da jeg meldte meg inn.

Jeg mener vi har bruk for en organisasjon som kan ta tak i generelle problemstillinger på vegne av geocacherne i Norge, og jeg mener GiNo er det beste utgangspunktet for nettopp det.

Du henviser til at dette er et "gjørokrati" og at du personlig ikke ser noe problem i at noen tar tak i den situasjonen som har oppstått på vegne av organisasjonen. Det er jeg delvis enig i. Jeg mener at organisasjonen v/styret må ha kontrollen på det som skjer i organisasjonens navn. Det betyr ikke nødvendigvis at det er styremedlemmer som skal gjøre jobben. (Det er en nokså utbredt misforståelse.) Men styret må ha kontrollen og vite om hva som skjer i organisasjonens navn. Jeg synes heller ikke det er unaturlig at styret tar et initiativ i saken, om ikke annet så til å finne frem til en person som kan gjennomføre møtet som er etterlyst. Og om vedkommende melder seg selv til styret er jo det bare fint! :wink:
Reparere, Reflektere, Reformere, Resignere, Respirere, Resultere, Respektere, eh.... Pompel og Piilt!

Brukeravatar
Isa
Bruker
Bruker
Innlegg: 244
Registrert: søn 15 mai 2011 07:48
Sted: Trondheim
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av Isa » ons 22 aug 2012 17:57

GorgonVaktmester skrev: Jeg mener vi har bruk for en organisasjon som kan ta tak i generelle problemstillinger på vegne av geocacherne i Norge, og jeg mener GiNo er det beste utgangspunktet for nettopp det.
Jeg har trodd dette var formålet med organisasjonen, så greit å få en oppklaring.

Og siden geocaching har blitt såpass stort i Norge hadde det vært supert med en organisasjon som jobber for geocaching på mange måter, ikke minst noen som kan støtte reviwerne i deres arbeid.

Brukeravatar
whoelse
Site Admin
Site Admin
Innlegg: 334
Registrert: tir 27 nov 2007 21:41
Sted: Under tak

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av whoelse » tor 23 aug 2012 09:20

Enig med Gorgon Vaktmester og Isa. Kan nevne at flere av de lokale organisasjonene i Norge er opptatt av dette og noen av oss snakker litt sammen om hva vi kan bidra med og hvilken rolle vi bør spille i forhold til reviewere, Groundspeak og oss vanlige geocachere. Om representanter for andre organisasjoner vil være med i dialogen så bare ta kontakt. Vi ønsker alle å bidra som best vi kan til at geocaching skal bli en trivelig aktivitet både for oss geocachere, for reviewere, for div. "vesner og etater" og befolkningen forøvrig.
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » tir 19 feb 2013 10:48

ArveAnd skrev:No er det vel på tide at interesseorganisasjonen for Geocaching i Norge "trer sammen" og legg ein plan for å unngå blanko avslag.

Kva med eit møte mellom gcinfo og vegdirektoratet der formålet er å forklare kva ein cache er, korleis denne plasserast i f.eks urbane strøk på skiltstolpar, rekkverk og anna i områder der det er tilrettelagt for fotgjengarar. Og der det uansett går svært mange folk - ein geocachar til eller frå utgjer ingen trussel. Og cachane på skilt er jo så små, og på baksida at dei truar ikkje informasjonen.

Og så må organisasjonen også vere åpne på at det finst ein rekke cachar med uheldig plassering ihht paragraf 3 - og at desse vil bli arkivert.

og slik er dette (og anna?) oppsummert i årsrapporten:
årsrapporten skrev:Styret har ellers diskutert formålsparagrafen da det kom opp forventninger om at Geocaching i Norge skulle representere geocachere som ikke fikk godkjent cachene sine overfor GroundSpeak. I og med at ingen følte seg kallet til den slags oppgaver så vi på hvorfor disse forventningene oppstod og gikk gjennom formålsparagrafen vår. Paragrafen er veldig generell og med order «interesseorganisasjon» sentralt plassert. Styret ønsker ikke å bli en «motpart» til f.eks. Groundspeak, noe dette ordet kan skape forventninger om.
Derfor ser eg behov for å presisere at eg aldri har meint eller foreslått at gcinfo.no skulle vere ein "motpart" til Groundspeak. Faktisk var aldri Groundspeak nemnt i mitt forslag. Det var heller ikkje Groundspeak som gav "blanko avslag", men Vegdirektoratet. Dette meiner eg er ein vesentleg forskjell!

Men Styret har vel fått andre forslag om at dei skal vere "motpart" til Groundspeak. I såfall interessant å høyre om det.

Brukeravatar
whoelse
Site Admin
Site Admin
Innlegg: 334
Registrert: tir 27 nov 2007 21:41
Sted: Under tak

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av whoelse » tir 19 feb 2013 18:11

Konsekvensen av at GiNo skulle avtale med f.eks. Vegdirektoratet om hvordan vi kan plassere cacher er at GiNo påtar seg ett ansvar ovefor Vegdirektoratet og må således kunne ha en måte å utøve dette ansvaret. Mulig jeg ikke ser alle muligheter, men den eneste måten å håndheve slike regler ovefor geocachere som legger ut cacher er via review-ordningen.

Så hvis GiNo lager en avtale med f.eks. Vegdirektoratet så må GiNo videre ta dette med seg og diskutere dette med GroundSpeak for å få dette inn i review-ordningen. Dermed blir GiNo en "motpart" til GroundSpeak og forhandler om regler på vegne av geocachere. GiNo blir da sittende "mellom barken og veden" dvs mellom norske geocachere, GroundSpeak og f.eks. Vegdirektoratet.

Det blir også uklart om hvem som setter/påvirker/bestemme reglene for å legge ut cacher i Norge. Dette ser jeg som potensiale for mye frustrasjon og missforståelser.

Vi har også hatt personlige henvendelser fra frustrerte geocachere som er uenige med GroundSpeaks avslag av deres cacher som gjerne vil at GiNo skal gå inn og hjelpe/representere dem overfor GroundSpeak.

Mulig man kan finene en bedre formulering av formålsparagrafen til GiNo enn de to som er sendt ut - så det er bare å komme med forslag som dekker behovet for å unngå missforståelser som vi har slitt litt med.

Årsmøtet skal stemme over forslaget til endring og det er mulig å gi fullmakter til andre som kan stemme for de/den som ikke har anledning til å komme på møtet selv. Det er årsmøtet og ikke styret eller "noen i GiNo" som bestemmer om formålsparagrafen skal være som den er, evt hva den skal endres til.
Bilde

Brukeravatar
GorgonVaktmester
Senior
Senior
Innlegg: 1103
Registrert: fre 24 apr 2009 23:29
Sted: Skien
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av GorgonVaktmester » tir 19 feb 2013 23:03

Som en av de som uttalte seg i starten av denne diskusjonen (som startet i en annen tråd) vil jeg si at jeg synes det er positivt at man ikke bare har latt denne saken renne ut i sanden, men at man faktisk har sett på hvordan man kan harmonere formålsparagrafen med det man faktisk har en intensjon om å gjøre.

Nå står det ikke hvem som har fremmet de forslagene som foreligger, men ut fra det Bjorges og Whoelse skrev om hva de mente var formålet med GiNo da de startet (og som de to åpenbart fortsatt mener) er etter min mening det første forslaget definitivt det beste. Det er presist og gir ikke intrykk av at GiNo er noe mer enn det de beskrev i sine innlegg.

Det andre forslaget er i realiteten et forslag om å endre navnet fra "Geocaching i Norge" forkortet GiNo til "GCinfo Norge". Forøvrig er dette forslaget identisk med dagens formålsparagraf. Jeg må innrømme at jeg ikke helt ser poenget med å endre navnet. Formålsparagrafen vil fortsatt være like avvikende fra det organisasjonen i realiteten er...

Et alternativ til å endre formålsparagrafen er å heller begynne å etterleve den. I et av sine tidlige innlegg i denne saken presiserte Whoelse at GiNo ikke har veldig mange medlemmer (108 kunne vi lese i årsmeldingen) og at den ikke på noen måte organiserer noen vesentlig andel av geocacherne i Norge. Jeg vil tro et det er to årsaker til det:
1) Organisasjonen er for lite kjent. Det er nok mange norske Geocachere som ikke er kjent med at det er en nasjonal organisasjon som heter GiNo. En del har nok kanskje vært inne på GCinfo, men du skal mer enn bare "klikke litt rundt" der før man oppdager at "Geocaching i Norge" faktisk er en organisasjon som alle norske geocahcere er ønsket som medlemmer av.
2) Siden GiNo begrenser sin aktivitet til drift av noen websider og et forum, samt gi ut en coin med noen års mellomrom er det mange som ikke helt ser hvorfor de skal melde seg inn.
Hadde derimot organisasjonen så smått begynt å gjøre noe mer enn å drive websider/forum tror jeg nok at medlemstallet hadde steget raskt.

Når det gjelder Whoelses siste utlegning ovenfor synes jeg hun drar konsekvensen av at organisasjonen engasjerer seg og tar tak i eksempelvis den saken som utløste debatten vel langt. Selv om GiNo hadde gjennomført et møte med Vegdirektoratet er det ikke dermed sagt at de måtte "lage en avtale" med dem. Og uansett kan de selvsagt ikke forplikte andre enn de som er medlemmer av organisasjonen. Men det de kunne ha oppnådd var å fått gitt Vegdirektoratet god og riktig informasjon om hva Geocaching er og hva konsekvensene er av mange av de cacheplasseringene som er på vegskilt, autovern etc. Og kanskje det i sin tur kunne ha fått dem til å være litt mindre kategorisk i sitt svar. Og jeg kan ikke på noen som helst måte se at det skulle bety noe i forhold til Groundspeak eller deres forlengede arm i Norge (les: Reviewerne). Det ville hvertfall ikke betydd at de ble noen motpart!

Jeg synes GiNo så smått bør begynne å utvide virksomheten og sakte men sikkert nærme seg den organisasjonen dagens formålsparagraf gir inntrykk av at den er. Jeg forventer ingen revolusjon - "Rom ble ikke bygget på en dag", men jeg synes det er mye bedre enn å justere "ned" formålsparagrafen.
Reparere, Reflektere, Reformere, Resignere, Respirere, Resultere, Respektere, eh.... Pompel og Piilt!

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » ons 20 feb 2013 08:20

Først av alt, takk til whoelse for svar!

Eg må nok berre konstatere at vi er uenige om følgene av at gcinfo eventuelt hadde hatt eit infomøte med Vegdirektoratet. Men det er eit tilbakelagt stadium og ikkje verdt å debatere meir.

Slik eg les forslaget til vedtektsendring står vi (gcinfo) no ved eit vegskille som vil avgjere framtida til foreningen.

GorgonVaktmester har formulert seg godt rundt dette, og eg støttar han fullt ut.

Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.

Slik eg les forslaget til endring ynskjer det sitjande styret alternativ 2. Det er greitt nok for meg, men eg vil gjerne påpeike at vi (gcinfo) no går glipp av muligheten til å bli ein landsdekkande interesseorganisasjon.

Dessverre er årsmøtet lagt til eit lite passande tidspunkt for andre enn dei som høyrer heime i austlandsdistriktet så eg ser meg dessverre ikkje i stand til å fremme dette synet på årsmøtet.

Brukeravatar
GorgonVaktmester
Senior
Senior
Innlegg: 1103
Registrert: fre 24 apr 2009 23:29
Sted: Skien
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av GorgonVaktmester » fre 22 feb 2013 11:13

ArveAnd skrev:Dessverre er årsmøtet lagt til eit lite passande tidspunkt for andre enn dei som høyrer heime i austlandsdistriktet så eg ser meg dessverre ikkje i stand til å fremme dette synet på årsmøtet.
whoelse skrev:det er mulig å gi fullmakter til andre som kan stemme for de/den som ikke har anledning til å komme på møtet selv.
Hva kreves for at en fullmakt skal bli godkjent?
Reparere, Reflektere, Reformere, Resignere, Respirere, Resultere, Respektere, eh.... Pompel og Piilt!

Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » man 25 feb 2013 12:40

ArveAnd skrev:Først av alt, takk til whoelse for svar!

Eg må nok berre konstatere at vi er uenige om følgene av at gcinfo eventuelt hadde hatt eit infomøte med Vegdirektoratet. Men det er eit tilbakelagt stadium og ikkje verdt å debatere meir.

Slik eg les forslaget til vedtektsendring står vi (gcinfo) no ved eit vegskille som vil avgjere framtida til foreningen.

GorgonVaktmester har formulert seg godt rundt dette, og eg støttar han fullt ut.

Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.

Slik eg les forslaget til endring ynskjer det sitjande styret alternativ 2. Det er greitt nok for meg, men eg vil gjerne påpeike at vi (gcinfo) no går glipp av muligheten til å bli ein landsdekkande interesseorganisasjon.
Kan jeg tillate meg å tolke svaret ditt på følgende måte?:
Vi har to alternativer.
1. Beholde dagens vedtekter, og samtidig melder det seg horder av interesserte personer med overskudd av tid som kan ta jobben med møter på dagtid etc., samt at de lokale "poppene" sier seg villige til å bidra til flertallets beste i stedet for lukkede "lokalsamfunn" hvor man må ha lokal tilhørighet for å få tak i informasjonen.
2. Endre vedtektene, og samtidig si at det man har forsøkt å oppnå med et nasjonalt "oppslagsverk" har feilet (fordi så mange ønsket å lage sine egne "lokalsamfunn")?

Jeg kan ikke akkurat se at det store engasjementet har vært tilstede til nå, og har vel vanskelig for å tro at hordene plutselig nå skulle melde seg til tjeneste for å "tjene geocacheres interesser i Norge". Jeg kan naturligvis tolke deg slik at du tar et engasjement for GiNo som talsperson, men mistenker at du ikke mener akkurat det.
ArveAnd skrev:Dessverre er årsmøtet lagt til eit lite passande tidspunkt for andre enn dei som høyrer heime i austlandsdistriktet så eg ser meg dessverre ikkje i stand til å fremme dette synet på årsmøtet.
Det er ikke lett å gjøre alle til laks (eller lags om du vil). Årsmøtet ble forsøkt lagt utenfor vinterferieukene, og siden disse etter hva jeg vet er uke 7, 8 og 9 ble uke 10 valg som tidspunkt. Det har absolutt IKKE noe med at dette passer med de som hører hjemme i østlandsdistriktet som du skriver. Jeg lurer egentlig på hvorfor du kommer med en slik påstand.

Synet ditt kan vel alltids fremmes ved at du sender det inn i skriftlig form, så kan vi ta det med i diskusjonen om ikke annet.
Bilde

Brukeravatar
thomfre
Styret
Innlegg: 924
Registrert: fre 16 mar 2012 07:51
Sted: Karmøy, Rogaland
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av thomfre » man 25 feb 2013 12:58

bjorges skrev:Vi har to alternativer.
1. Beholde dagens vedtekter, og samtidig melder det seg horder av interesserte personer med overskudd av tid som kan ta jobben med møter på dagtid etc., samt at de lokale "poppene" sier seg villige til å bidra til flertallets beste i stedet for lukkede "lokalsamfunn" hvor man må ha lokal tilhørighet for å få tak i informasjonen.
2. Endre vedtektene, og samtidig si at det man har forsøkt å oppnå med et nasjonalt "oppslagsverk" har feilet (fordi så mange ønsket å lage sine egne "lokalsamfunn")?

Jeg kan ikke akkurat se at det store engasjementet har vært tilstede til nå, og har vel vanskelig for å tro at hordene plutselig nå skulle melde seg til tjeneste for å "tjene geocacheres interesser i Norge". Jeg kan naturligvis tolke deg slik at du tar et engasjement for GiNo som talsperson, men mistenker at du ikke mener akkurat det.
Føler meg litt truffet her siden vi akkurat har opprettet vårt eget (ikke-lukkede) "lokalsamfunn" på Haugalandet. Men, vi har gjennom årsmøtevedtak nå i helga bestemt at vi heller vil jobbe for et lokalt underforum her på GCInfo-forumet enn vår egen forumløsning. Hvis det kan la seg gjennomføre... Kanskje det hadde vært en god start å opprette en egen kategori for lokale forum for å inkludere flere av "lokalsamfunnene"?
bjorges skrev:Det er ikke lett å gjøre alle til laks (eller lags om du vil). Årsmøtet ble forsøkt lagt utenfor vinterferieukene, og siden disse etter hva jeg vet er uke 7, 8 og 9 ble uke 10 valg som tidspunkt. Det har absolutt IKKE noe med at dette passer med de som hører hjemme i østlandsdistriktet som du skriver. Jeg lurer egentlig på hvorfor du kommer med en slik påstand.
Siden møtet er lagt til en ukedag, faktisk midt i uka, blir det ganske vanskelig for oss som har litt reisevei... Det tar minst 7 timer for meg (uten cachestopp :P) å kjøre bil til Oslo, med buss tar det 8 timer, og med fly er jeg heldig hvis jeg slipper unna med 3 timer (selve flyturen tar riktig nok ikke mer enn 50min, men så er det alt rundt) - det er ganske vanskelig på en vanlig arbeidsdag...
www.thomfre.net I haven’t been everywhere, but it’s on my list.
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » man 25 feb 2013 13:26

bjorges skrev:
ArveAnd skrev:Dessverre er årsmøtet lagt til eit lite passande tidspunkt for andre enn dei som høyrer heime i austlandsdistriktet så eg ser meg dessverre ikkje i stand til å fremme dette synet på årsmøtet.
Det er ikke lett å gjøre alle til laks (eller lags om du vil). Årsmøtet ble forsøkt lagt utenfor vinterferieukene, og siden disse etter hva jeg vet er uke 7, 8 og 9 ble uke 10 valg som tidspunkt. Det har absolutt IKKE noe med at dette passer med de som hører hjemme i østlandsdistriktet som du skriver. Jeg lurer egentlig på hvorfor du kommer med en slik påstand.
Kall deg gjerne ein påstand, men eg refererer altså til at det ikkje er så lett for langvegsfarande å ha møte på kveldstid i vekedagar. Folk er på jobb må vite... så min "påstand" er vel ikkje verre enn at for langvegsfarande hadde det passa betre i ei helg. Eg ser at dette kan misforståast ettersom eg ikkje hadde påpeika kva som gjer det lite passande :D Håpar det er oppklart no.

Svar