Side 3 av 4

Re: Papirfly?

Lagt inn: fre 28 nov 2014 18:27
av GorgonVaktmester
pjacklam skrev:jeg er ikke så opptatt av hvordan andre foreninger gjør det. Jeg er opptatt av hvordan GiNo gjør det, og dette er ikke det jeg ønsket meg. Mitt ønske har vært at GiNo skal være en åpen og inkluderende organisasjon som har tillit både hos geocachere og reviewere.
At du mener en møteplass mellom medlemmer og styret som ikke hele verden har tilgang til er unødvendig, eller til og meg negativt er en ærlig sak. Og en slik uttalelse kan jeg respektere.

Jeg tror imidlertid ikke GiNo blir noe mindre inkluderende selv om de har en slik møteplass. Det er ingen begrensninger på det å være medlem, og det er ikke noen hemmelige ritualer eler andre mystiske ting som skal foregå. Det handler rett og slett om å kunne kommunisere med medlemmene på en egen arena. Jeg ønsker heller ikke et GiNo som skal drive med hemmelighetskremmeri og masse aktiviteter som omverden ikke får vite noe om. Men når man er i en prosess med å utvikle noe kan det være greit å gjøre det "innenfor husets fire vegger" før man går ut offentlig med resultatet.

Om du ikke klarer å se det positive i å ha en sånn arena håper jeg hvertfall vi kan være enig om å være uenig og ikke komme med sårende karakteristikker av hverandre.

Re: Papirfly?

Lagt inn: fre 28 nov 2014 19:22
av pjacklam
GorgonVaktmester skrev:
pjacklam skrev:Jeg er ikke så opptatt av hvordan andre foreninger gjør det. Jeg er opptatt av hvordan GiNo gjør det, og dette er ikke det jeg ønsket meg. Mitt ønske har vært at GiNo skal være en åpen og inkluderende organisasjon som har tillit både hos geocachere og reviewere.
Jeg tror imidlertid ikke GiNo blir noe mindre inkluderende selv om de har en slik møteplass. Det er ingen begrensninger på det å være medlem, og det er ikke noen hemmelige ritualer eler andre mystiske ting som skal foregå.
Jeg vet det at det ikke er noen hemmelige ritualer, men jeg er opptatt av hvordan dette ser ut utenfra – for dem som ikke er medlemmer. Og jeg mener det ikke ser bra ut. Et hemmelig forum er strategisk sett en dårlig ide. Men vi blir nok ikke enige.
GorgonVaktmester skrev:Om du ikke klarer å se det positive i å ha en sånn arena håper jeg hvertfall vi kan være enig om å være uenig og ikke komme med sårende karakteristikker av hverandre.
Jøss. Jeg kan ikke se at jeg har kommet med karakteristikker av noen her, hverken sårende eller andre, så nå vet jeg ikke hva du snakker om.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 01:54
av GorgonVaktmester
pjacklam skrev:Jøss. Jeg kan ikke se at jeg har kommet med karakteristikker av noen her, hverken sårende eller andre, så nå vet jeg ikke hva du snakker om.
Jeg snakker om denne:
pjacklam skrev:GiNos lukkede medlemsforum minner meg om sånne hemmelige klubber som barn har. Det er bare flaut.
Når du som du selv sier vet at det ikke er uvanlig at foreninger har arenaer som bare er for medlemmer, synes jeg dette er en karakeristikk som ikke er spesielt seriøs og som kan oppleves sårende for de som forsøker å jobbe til beste for organisasjonen.

Som sagt har jeg respekt for at man er uenig i sak, men jeg synes at den kommentaren ikke bare gikk på sak.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 03:54
av Kjedalen
Hvor er dette "hemmelige" forumet for medlemmer? Jeg er medlem i GiNo - og vil fortsette med det. Jeg synes det i hovedsak er en positiv utvikling i foreningen, selv om det er ting også jeg reagerer på. Men altså dette forumet for medlemmer er ukjent for meg. Mulig at vi har fått informasjon uten at jeg har fått det med meg - eller er den hemmelig?

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 09:32
av ArveAnd
Kjedalen skrev:Hvor er dette "hemmelige" forumet for medlemmer? Jeg er medlem i GiNo - og vil fortsette med det. Jeg synes det i hovedsak er en positiv utvikling i foreningen, selv om det er ting også jeg reagerer på. Men altså dette forumet for medlemmer er ukjent for meg. Mulig at vi har fått informasjon uten at jeg har fått det med meg - eller er den hemmelig?

I kategorien "Geocaching i Norge" ligg det ein forumdel som heiter "Medlemsforum"
Der er det etter det eg kan sjå 3 topics.

Mhp medlemsforum så synes eg det er heilt ok, men med følgende skillelinjer:
-Alle "geocaching-relatert" info må ligge åpen for alle
-Informasjon som omhandlar indre ting i foreningen kan, om ønskelig, ligg på dette forumet. F.eks spm frå styret om kva som skal prioriterast framover - kva meiner medlemane om "ditt og datt" osv. Dei som ikkje er medlemar har vel uansett ikkje noko interesse av å meine noko om kva foreningen skal jobbe med, eller?

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:00
av HundenHera
ArveAnd skrev:Dei som ikkje er medlemar har vel uansett ikkje noko interesse av å meine noko om kva foreningen skal jobbe med, eller?
Rent bortsett fra at hvis vi ikke-medlemmer ser en mer positiv side av foreningen enn den som oppleves fra utsiden, så blir det kanskje interessant å være medlem?

HH

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:13
av ArveAnd
HundenHera skrev:
ArveAnd skrev:Dei som ikkje er medlemar har vel uansett ikkje noko interesse av å meine noko om kva foreningen skal jobbe med, eller?
Rent bortsett fra at hvis vi ikke-medlemmer ser en mer positiv side av foreningen enn den som oppleves fra utsiden, så blir det kanskje interessant å være medlem?

HH
Ja, men som ikkje-medlem må du da forholde deg til det faktiske resultatet og vurdere utfrå det.
For å eksemplifisere kva eg meiner:
Mhp siste-logger så var det da ein topic på dette på medlemsforumet, før den nye tjenesten var ferdig utvikla og lansert.
Her var det da mulig å komme med innspel på ting som kunne vere kjekt å ha i denne tjenesten, og kva som burde prioriterast - f.eks filterering på fylke. Dette kunne man da som meldem gi innspel på.

Det faktiske resultatet får alle glede av, og "ikkje-medlemane" får da sjølv vurdere om dei synst dette er bra eller ikkje.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:42
av HundenHera
Nå ble jeg litt forvirret.

Hvis det var det beste eksempelet:
Er det ikke slik at GiNo har større ambisjoner enn å gjøre tilpassninger på en eksisterende web-side?

HH

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:47
av thomfre
HundenHera skrev:Hvis det var det beste eksempelet:
Er det ikke slik at GiNo har større ambisjoner enn å gjøre tilpassninger på en eksisterende web-side?
Sistelogger slik den er nå er en helt ny tjeneste for GiNo, og ikke noen tilpassning av noe vi har hatt fra før av.

GiNo har større ambisjoner, men alt skjer ikke med en gang.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:48
av ArveAnd
HundenHera skrev:Nå ble jeg litt forvirret.

Hvis det var det beste eksempelet:
Er det ikke slik at GiNo har større ambisjoner enn å gjøre tilpassninger på en eksisterende web-side?

HH
Ingen grunn til å bli forvirra. Eg må kanskje presisere at eg kun er medlem og veit ikkje kva tankar styret har om bruken av medlemsforumet. Derav mitt innlegg tidlegare i dag om kva EG synst det kan brukast til, og kva det IKKJE skal brukast til.

Og dette eksemplifiserte eg i mitt forrige innlegg, for å vise kva eg har sett at dette medlemsforumet HAR blitt brukt til sålangt. Eg har ikkje uttalte meg noko om ambisjonane til GiNo - så kvar den kom frå veit eg ikkje.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 10:56
av HundenHera
thomfre skrev:
HundenHera skrev:Hvis det var det beste eksempelet:
Er det ikke slik at GiNo har større ambisjoner enn å gjøre tilpassninger på en eksisterende web-side?
Sistelogger slik den er nå er en helt ny tjeneste for GiNo, og ikke noen tilpassning av noe vi har hatt fra før av.

GiNo har større ambisjoner, men alt skjer ikke med en gang.
Takk for god tilbakemelding!

Jeg tror det er viktig for GiNo å tydelig markedsføre disse ambisjonene og også resultatet av dem. Da kan dette bli bra.
Jeg har ikke fått noe godt bilde av GiNo slik foreningen fremstår i dag. Lukkede fora, fjerning av tillitspersoners rettigheter, kapring av fora, sokkedukker som uttaler seg om det styret burde si noe om osv ser ikke vakkert ut fra utsiden.

Lykke til!

HH

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 12:20
av pjacklam
GorgonVaktmester skrev:Jeg snakker om denne:
pjacklam skrev:GiNos lukkede medlemsforum minner meg om sånne hemmelige klubber som barn har. Det er bare flaut.
Når du som du selv sier vet at det ikke er uvanlig at foreninger har arenaer som bare er for medlemmer, synes jeg dette er en karakeristikk som ikke er spesielt seriøs og som kan oppleves sårende for de som forsøker å jobbe til beste for organisasjonen.

Som sagt har jeg respekt for at man er uenig i sak, men jeg synes at den kommentaren ikke bare gikk på sak.
Jeg karakteriserte forumet, at forumet er hemmelig. Det er ingen personkarakteristikk. At en eller annen har tatt denne kommentaren personlig og blitt såret av den, er noe annet enn at jeg har gått på person.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 12:32
av GorgonVaktmester
HundenHera skrev:sokkedukker som uttaler seg om det styret burde si noe om
Jeg går ut fra at du mener meg, siden jeg har kommentert ganske mye? Jeg kan forsikre deg om at jeg ikke er noen "sokkedukke" for styret. Jeg sier det jeg selv mener om tingene! Som jeg har sagt flere ganger tidligere er jeg en av de som var med å få "snøballen til å begynne å rulle" ved at jeg var blant de mest ivrige på årsmøtet i GiNo for snart to år siden til å få GiNo til å bli mer enn bare en eier av et domene. Den gangen endte det (i sak 5) opp med at årsmøtet vedtok følgende:
Årsmøtet ber styret om å gjennomgå formålsparagraf $1 på nytt til neste Årsmøtet med den hensikt å kartlegge grunnlaget for å kunne fremstå som en paraplyorganisasjon for hele landet. Årsmøtet ønsker at styret aktivt skal ta kontakt med lokallagene i landet for å søke fram løsninger og ppgavefordelinger som ansees som formålstjenlig for helheten.

Styret stilles fritt til å opprette underutvalg til å arbeide fram forslag til ulike løsninger. GorgonVakmester sa seg villig til å lære med i en slik underutvalg. I den grad det ønskes uttalelser fra medlemmene, bes det at forumet brukes til dette.
Siden styret som ble valgt den gangen for det meste besto av motstandere av å endre på hva GiNo skal være trenerte de rett og slett saken ved ikke å gjøre noe. Ett medlem utenfor styret laget på eget initiativ et dokument med mange gode innspill til mulig veier videre for GiNo. Dette dokumentet ble sendt til nestleder, og jeg fikk også muligheten til å kommentere det siden jeg i årsmøtet hadde sagt meg villig til å være med i arbeidet. Som sagt synes jeg det var mye bra i dokumentet selv om jeg ikke var enig i alt. Dokumentet ble så lagt frem for medlemmene på årsmøtet i år. Resultatet der var at:
Årsmøtet mente enstemmig at dokumentet og innspillene i møtet var et godt grunnlag for det nye styret i sitt videre arbeid med denne saken.
Også på dette årsmøtet var jeg en av de som argumenterte for en endring.

Med bakgrunn i dette mener jeg meg definitivt som meningsberettiget og uttaler meg om hva jeg mener om saken. Jeg har sagt:
GorgonVaktmester skrev:Personlig synes jeg også den nye logoen ligner mest på et papirfly og ikke gir de helt store assosiasjonene til Geocaching.
[...]
Etterhvert som den har vært i bruk en stund vil vi nok venne oss til den og automatisk tenke GiNo når vi ser den. Så selv om jeg heller ikke akkurat ropte "Hurra" da jeg så den nye logoen første gang (snarere tvert i mot) går jeg aktivt inn for å venne meg til den, og tenker nok at det skal gå bra!
Derimot når det kommer til spørsmålet om et eget medlemsforum er jeg helt enig med styret i at det er noe vi bør ha. Jeg har flere ganger forsøkt å sette ord på hva det bør brukes til, men ArveAnd sa det mye bedre enn det jeg har klart:
ArveAnd skrev:-Alle "geocaching-relatert" info må ligge åpen for alle
-Informasjon som omhandlar indre ting i foreningen kan, om ønskelig, ligg på dette forumet. F.eks spm frå styret om kva som skal prioriterast framover - kva meiner medlemane om "ditt og datt" osv.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 13:52
av Kjedalen
ArveAnd skrev: I kategorien "Geocaching i Norge" ligg det ein forumdel som heiter "Medlemsforum"
Der er det etter det eg kan sjå 3 topics.
I dette forumet får jeg meldinga "Du har ikke rettighetene som kreves for å lese emner i dette forumet."
Så vidt jeg vet er jeg fortsatt medlem i GiNo. Jeg har i alle fall ikke meldt meg ut, og håper (og tror) at jeg har betalt 50-lappen også i år.

Re: Papirfly?

Lagt inn: lør 29 nov 2014 14:51
av Catch
Kjedalen skrev:
ArveAnd skrev: I kategorien "Geocaching i Norge" ligg det ein forumdel som heiter "Medlemsforum"
Der er det etter det eg kan sjå 3 topics.
I dette forumet får jeg meldinga "Du har ikke rettighetene som kreves for å lese emner i dette forumet."
Så vidt jeg vet er jeg fortsatt medlem i GiNo. Jeg har i alle fall ikke meldt meg ut, og håper (og tror) at jeg har betalt 50-lappen også i år.
Samme her.