Formålet til GCinfo...?

Informasjon om GiNo og de forskjellige sidene under gcinfo.no (portal, forum, wiki etc.)
Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » man 25 feb 2013 18:07

GorgonVaktmester skrev:
ArveAnd skrev:Dessverre er årsmøtet lagt til eit lite passande tidspunkt for andre enn dei som høyrer heime i austlandsdistriktet så eg ser meg dessverre ikkje i stand til å fremme dette synet på årsmøtet.
whoelse skrev:det er mulig å gi fullmakter til andre som kan stemme for de/den som ikke har anledning til å komme på møtet selv.
Hva kreves for at en fullmakt skal bli godkjent?
En fullmakt må være signert av utsteder, og inneholde nok informasjon til at man kan finne kobling mellom utsteder og fullmaktshaver, samt hvilket formål fullmakten gjelder og når den er utstedt.

En typisk fullmakt kan for eksempel ha følgende tekst:
FULLMAKT

Jeg (fullt navn på fullmaktsgiver)/(geocachenick på fullmaktsgiver) gir herved (fullt navn på fullmaktshaver)/(geocachenick på fullmaktshaver) min fullmakt til å opptre på mine vegne ved Geocaching i Norges årsmøte den (Full dato DD.MM.ÅÅÅÅ)

(Signatur)
(Sted og dato for fullmaktsgivning)
All informasjon i parantes erstattes naturligvis av korrekt informasjon :)
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » man 25 feb 2013 18:38

bjorges skrev:
ArveAnd skrev:Først av alt, takk til whoelse for svar!

Eg må nok berre konstatere at vi er uenige om følgene av at gcinfo eventuelt hadde hatt eit infomøte med Vegdirektoratet. Men det er eit tilbakelagt stadium og ikkje verdt å debatere meir.

Slik eg les forslaget til vedtektsendring står vi (gcinfo) no ved eit vegskille som vil avgjere framtida til foreningen.

GorgonVaktmester har formulert seg godt rundt dette, og eg støttar han fullt ut.

Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.

Slik eg les forslaget til endring ynskjer det sitjande styret alternativ 2. Det er greitt nok for meg, men eg vil gjerne påpeike at vi (gcinfo) no går glipp av muligheten til å bli ein landsdekkande interesseorganisasjon.
Kan jeg tillate meg å tolke svaret ditt på følgende måte?:
Vi har to alternativer.
1. Beholde dagens vedtekter, og samtidig melder det seg horder av interesserte personer med overskudd av tid som kan ta jobben med møter på dagtid etc., samt at de lokale "poppene" sier seg villige til å bidra til flertallets beste i stedet for lukkede "lokalsamfunn" hvor man må ha lokal tilhørighet for å få tak i informasjonen.
2. Endre vedtektene, og samtidig si at det man har forsøkt å oppnå med et nasjonalt "oppslagsverk" har feilet (fordi så mange ønsket å lage sine egne "lokalsamfunn")?

Jeg kan naturligvis tolke deg slik at du tar et engasjement for GiNo som talsperson, men mistenker at du ikke mener akkurat det.
Synd at eg uttrykker meg så uklart at du har behov for å tolke det eg skriv. Men det ser ut som du har fått meg deg essensen i det, sjølv om du tillegg det dine eigne meiningar og synspkt. Kva du egentlig meiner eller hentyder til i siste avsnitt gjengitt over veit eg ikkje - dersom det er noko du prøver å sei så er det fint om du uttrykker deg på ein klar og eintydig måte.

Men til saken, nemleg dette som du seier
bjorges skrev:Jeg kan ikke akkurat se at det store engasjementet har vært tilstede til nå, og har vel vanskelig for å tro at hordene plutselig nå skulle melde seg til tjeneste for å "tjene geocacheres interesser i Norge".
Eg har sikkert misforstått igjen, men slik eg las årsmeldingen så var det vitterlig ganske stor medlemsauke i fjor haust. Kanskje ikkje "horder", men ein 50% auke utan noko som helst initiativ frå gcinfo for å verve desse. Det var vel heller ein topic her på forumet, frå medlemar, der ein oppfordra andre til å melde seg inn.

Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » man 25 feb 2013 19:21

ArveAnd skrev:
bjorges skrev:
ArveAnd skrev:Først av alt, takk til whoelse for svar!

Eg må nok berre konstatere at vi er uenige om følgene av at gcinfo eventuelt hadde hatt eit infomøte med Vegdirektoratet. Men det er eit tilbakelagt stadium og ikkje verdt å debatere meir.

Slik eg les forslaget til vedtektsendring står vi (gcinfo) no ved eit vegskille som vil avgjere framtida til foreningen.

GorgonVaktmester har formulert seg godt rundt dette, og eg støttar han fullt ut.

Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.

Slik eg les forslaget til endring ynskjer det sitjande styret alternativ 2. Det er greitt nok for meg, men eg vil gjerne påpeike at vi (gcinfo) no går glipp av muligheten til å bli ein landsdekkande interesseorganisasjon.
Kan jeg tillate meg å tolke svaret ditt på følgende måte?:
Vi har to alternativer.
1. Beholde dagens vedtekter, og samtidig melder det seg horder av interesserte personer med overskudd av tid som kan ta jobben med møter på dagtid etc., samt at de lokale "poppene" sier seg villige til å bidra til flertallets beste i stedet for lukkede "lokalsamfunn" hvor man må ha lokal tilhørighet for å få tak i informasjonen.
2. Endre vedtektene, og samtidig si at det man har forsøkt å oppnå med et nasjonalt "oppslagsverk" har feilet (fordi så mange ønsket å lage sine egne "lokalsamfunn")?

Jeg kan naturligvis tolke deg slik at du tar et engasjement for GiNo som talsperson, men mistenker at du ikke mener akkurat det.
Synd at eg uttrykker meg så uklart at du har behov for å tolke det eg skriv. Men det ser ut som du har fått meg deg essensen i det, sjølv om du tillegg det dine eigne meiningar og synspkt. Kva du egentlig meiner eller hentyder til i siste avsnitt gjengitt over veit eg ikkje - dersom det er noko du prøver å sei så er det fint om du uttrykker deg på ein klar og eintydig måte.
Det jeg prøver å si er følgende: Det er ingen, hverken i styret eller andre, som har dette som fulltidsoppgave. Alt vi gjør i denne sammenheng er gjort på fritiden vår. Dersom organisasjonen plutselig skal opptre som talerør overfor myndigheter, må en slik opptreden foregå i det som for de fleste av oss er arbeidstiden. Dersom dette forventes snakker vi om en helt annen organisering, hvor vi bør tilby tapt arbeidsfortjeneste for de som stiller opp, mulig arbeidsgiveransvar i de timene/dagene/ukene det pågår etc. Dette fordrer en hel annen økonomi, og garantert en helt annen medlemskontingent.
ArveAnd skrev:Men til saken, nemleg dette som du seier
bjorges skrev:Jeg kan ikke akkurat se at det store engasjementet har vært tilstede til nå, og har vel vanskelig for å tro at hordene plutselig nå skulle melde seg til tjeneste for å "tjene geocacheres interesser i Norge".
Eg har sikkert misforstått igjen, men slik eg las årsmeldingen så var det vitterlig ganske stor medlemsauke i fjor haust. Kanskje ikkje "horder", men ein 50% auke utan noko som helst initiativ frå gcinfo for å verve desse. Det var vel heller ein topic her på forumet, frå medlemar, der ein oppfordra andre til å melde seg inn.
Medlemsøkning er vel og bra det, men det arbeidet det her er snakk om havner som regel på de få som har stukket hodet så langt frem at de har tatt litt ansvar og påtatt seg et styreverv. Dersom forutsetningene for styrevervene endrer seg radikalt bør styremedlemmene få muligheten til å revurdere sitt bidrag. Jeg mistenker også at rekrutteringen til styret blir betraktelig vanskeligere.

En saksopplysning i den forbindelse er at det for øyeblikket kun er et medlem i styret som nå er bosatt i Oslo, ellers er styremedlemmene spredt over hele sørnorge. Dermed vil også reiseutgifter i forbindelse med møter med myndigheter måtte dekkes inn.

Vi setter pris på engasjement i Geocaching i Norge, men engasjementet må bestå av mer enn "krav i forumet", bidrag på andre plan er også hjertelig velkommen.
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » man 25 feb 2013 19:40

Bjorges

eg har ikkje tatt til orde for noko storstilt møtevirksomhet med myndigheter slik ein kan får inntrykk av når ein les dine tilbakemeldingar. Det blir vanskeleg å ha ein diskusjon her på forumet når du bygger opp argumentasjonen din på falske premissar.

Mitt forslag var og er:
Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.


Du har fine og gode argument, men som sagt, du byggjer på falske premissar. For meg virkar det som du har hengt deg opp i eit tidlegare forslag eg hadde relatert til "vegcachane". Det var ein veldig spesielle situasjon som ja, hadde vi hatt ein interesseorganisasjon så hadde det vore naturleg at den hadde gjort ein jobb. Men dette er det unormale, og betyr slett ikkje den utstrakte reise- og møtevirksomheten som du legg inn i svaret/motargumentet ditt. Eg har vore geocachar sidan 2006 og i den perioden kan eg ikkje hugse tilsvarande saker - så veldig hyppig er det nok ikkje snakk om... 1 møte med myndigheter i løpet av 7 år hadde vel ikkje vore uoverkommeleg.

Tilbake til saken, nemleg det som er referert i pkt 1 og pkt 2 over. Utfrå at tilnærma ingen har vist interesse i sakens tema så innser eg at eg nok er rimeleg "einsleg svale" med synspunktet om at vi gjerne skulle hatt ein landsdekkande interesseorganisasjon. Mao vil eg anta at dei fleste er fornøgd med tingenes tilstand - og ingenting er bedre enn det!

Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » man 25 feb 2013 20:46

ArveAnd skrev:Bjorges

eg har ikkje tatt til orde for noko storstilt møtevirksomhet med myndigheter slik ein kan får inntrykk av når ein les dine tilbakemeldingar. Det blir vanskeleg å ha ein diskusjon her på forumet når du bygger opp argumentasjonen din på falske premissar.

Mitt forslag var og er:
Vegskillet som eg refererte til vil eg oppsummere som følger:
1) Beholde dagens vedtekter eller klargjere dei i utvida forstand slik at gcinfo blir ein landsdekkande interesseorganisasjon. For å få til dette er tida iferd med å løpe fra oss, det "poppar" opp med lokale foreningar/nettsider/facebook rundt om i landet.
2) Endre vedtektene til den "snevre" formen som er foreslått, og det som vistnok var intensjonen med gcinfo. Dette vil, i følge glasskula mi, resultere i ein lokal gruppering i Osloområdet som held seg på gcinfo - med forumaktiviteter - øvrige landsdelar vil i enda større grad gruppere seg lokalt, ref forrige pkt.


Du har fine og gode argument, men som sagt, du byggjer på falske premissar. For meg virkar det som du har hengt deg opp i eit tidlegare forslag eg hadde relatert til "vegcachane". Det var ein veldig spesielle situasjon som ja, hadde vi hatt ein interesseorganisasjon så hadde det vore naturleg at den hadde gjort ein jobb. Men dette er det unormale, og betyr slett ikkje den utstrakte reise- og møtevirksomheten som du legg inn i svaret/motargumentet ditt. Eg har vore geocachar sidan 2006 og i den perioden kan eg ikkje hugse tilsvarande saker - så veldig hyppig er det nok ikkje snakk om... 1 møte med myndigheter i løpet av 7 år hadde vel ikkje vore uoverkommeleg.

Tilbake til saken, nemleg det som er referert i pkt 1 og pkt 2 over. Utfrå at tilnærma ingen har vist interesse i sakens tema så innser eg at eg nok er rimeleg "einsleg svale" med synspunktet om at vi gjerne skulle hatt ein landsdekkande interesseorganisasjon. Mao vil eg anta at dei fleste er fornøgd med tingenes tilstand - og ingenting er bedre enn det!
Vi er nok ikke så uenige som du kanskje tror, og jeg har ikke antydet at DU har tatt til orde for økt møteaktivitet - dette kommer mer opp som et "svar" på debatten om veg og jernbane der noen gjerne skulle sett at Geocacing i Norge "tok ansvar" og "snakket med myndighetene". Jeg bygger altså ikke opp diskusjonen på falske premisser, men på den helheten jeg ser i den sammenheng som er tatt opp. En av grunnene til å "spesifisere" eller snevre inn formålet var å unngå akkurat slike debatter som nevnt. Dermed er det absolutt relevante premisser.
Jeg klarer ikke se at det skulle gjøre GiNo til en Oslogruppe som du antyder.

Når det gjelder hyppigheten på møteaktivitet så kan man jo forvente at dersom man gjør noe, forventes det at det gjøres mer. Dermed må man i en debatt ta høyde for at utfallet kan være som jeg beskriver.

Til slutt vil jeg si at også jeg ønsker at Geocaching i Norge skal favne hele landet, og mitt største ønske i den sammenheng er at alle grupperinger kunne bidratt til felles beste under en og samme paraply, nemlig gcinfo.no.
Intensjonen bak å danne Geocaching i Norge var ene og alene å sikre at vi hadde et felles nettsted hvor vi kunne finne forum og informasjon på norsk, uten at dette ble stengt fordi initiativtakeren mistet interessen. Før gcinfo.no hadde vi opplevd at minst 3 ulike fora hadde opphørt, uten at informasjonen ble videreført. Ønsket var å få alle til å bidra med nettsideinformasjon og på forum.
Dessverre ble det, via et lite mindretall, etablert et rykte om "osloklikken" som dessverre enkelte brukere som har kommet til i ettertid har sørget for å utvide og som dessverre tildels følger blant annet forumet. Jeg skal ikke spekulere i årsaken til at det er etablert lokale fora med lukkede sider og foruminnhold, men jeg kan egentlig ikke forstå at aktiviteten vi driver med er så lokal og hemmelig at det gjør at det skal være nødvendig å "gjemme seg".
Hvis du og flere kan bidra til å oppfylle intensjonen om et felles nettsted med informasjon om geocaching på norsk, i stedet for små lukkede klubber, så ville jeg vært veldig glad :)
Bilde

Brukeravatar
Makuta Teridax
Senior
Senior
Innlegg: 664
Registrert: man 18 aug 2008 21:35

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av Makuta Teridax » man 25 feb 2013 22:01

bjorges skrev:Dersom organisasjonen plutselig skal opptre som talerør overfor myndigheter, må en slik opptreden foregå i det som for de fleste av oss er arbeidstiden. Dersom dette forventes snakker vi om en helt annen organisering, hvor vi bør tilby tapt arbeidsfortjeneste for de som stiller opp, mulig arbeidsgiveransvar i de timene/dagene/ukene det pågår etc. Dette fordrer en hel annen økonomi, og garantert en helt annen medlemskontingent.
Jeg synes ikke det går tydelig frem hva du mener med «talerør overfor myndigheter», men myndighetene har neppe tid til å diskutere enkelt-cacher, så at gcinfo skal ha en slik oppgave, anser jeg som urealistisk.

En mer realistisk oppgave for gcinfo er å være en organisasjon som, på vegne av det norske geocachermiljøet, kommer frem til generelle avtaler og retningslinjer med myndigheter og ev. grunneiere. I så fall er din skisse av hvordan dette skal foregå svært langt unna min erfaring. Jeg har vært i kontakt med Vegdirektoratet, Statens vegvesen, Jernbaneverket og politiet – de siste tre ved flere anledninger. Jeg har neppe brukt særlig mer tid enn du har brukt på å skrive dine innlegg i denne tråden. Jeg har aldri vært noe møte. Jeg har tatt én telefon. Resten har foregått pr. e-post. Det kan godt være at mer tid ville gitt bedre avtaler, men også dette bør kunne gjøres pr. e-post på ettermiddag og kveld.
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

Brukeravatar
Makuta Teridax
Senior
Senior
Innlegg: 664
Registrert: man 18 aug 2008 21:35

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av Makuta Teridax » man 25 feb 2013 22:08

bjorges skrev:Jeg skal ikke spekulere i årsaken til at det er etablert lokale fora med lukkede sider og foruminnhold, men (…) mitt største ønske i den sammenheng er at alle grupperinger kunne bidratt til felles beste under en og samme paraply, nemlig gcinfo.no.
Bare å spekulere er neppe særlig fruktbart, men å grave litt i årsaken vil kanskje gi svar på hvorfor ditt største ønske ikke er oppfylt.
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

Brukeravatar
mamoreb
Senior
Senior
Innlegg: 742
Registrert: tor 02 sep 2010 20:49
Sted: Oslo

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av mamoreb » tir 26 feb 2013 10:16

Jeg synes at det er svært viktig med et åpent, landsdekkende forum og informasjonskilde.

Jeg synes det er positivt at det er laget geocoiner med norske tema, og håper at dette også i fremtiden kan være prosjekt for en landsomfattende organisasjon, ikke bare begrenset til private initiativ/investeringer/interesser.

Jeg skulle også ønske at en organisasjon tok seg av det som Makuta beskriver over ("en organisasjon som, på vegne av det norske geocachermiljøet, kommer frem til generelle avtaler og retningslinjer med myndigheter og ev. grunneiere") - men ikke megling i enkeltsaker på vegne av enkeltindivider, til dét har vi appeals-funksjonen hos Groundspeak.

Jeg setter pris på at GiNO har bevilget midler til eventer o.l. Jeg ser også en landsomfattende organisasjon som et naturlig utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av landsomfattende eventer (evt. megaevent?) i fremtiden.

Jeg ser for meg at det meste av slikt arbeid kan organiseres gjennom å oppnevne ulike undergrupper og finne fram til ressurspersoner, og ikke nødvendigvis av nøkkelpersoner i styret. Ansatte i Jernbaneverket har tidligere vist interesse for regler for geocacher nær jernbane, noen har opparbeidet god kompetanse på geocoiner, noen grupper har god erfaring med større eventer - og kunne kanskje være interessert i å bidra på nasjonalt plan, på forespørsel fra et styre.

Med dette i bakhodet håper jeg at Geocaching i Norge ikke ender opp som en organisasjon som kun fokuserer på dette nettstedet. Dessverre er jeg bortreist når årsmøtet pågår.
Bilde

Brukeravatar
GorgonVaktmester
Senior
Senior
Innlegg: 1103
Registrert: fre 24 apr 2009 23:29
Sted: Skien
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av GorgonVaktmester » tir 26 feb 2013 11:26

bjorges skrev:En fullmakt må være signert av utsteder, og inneholde nok informasjon til at man kan finne kobling mellom utsteder og fullmaktshaver, samt hvilket formål fullmakten gjelder og når den er utstedt.

En typisk fullmakt kan for eksempel ha følgende tekst:
FULLMAKT

Jeg (fullt navn på fullmaktsgiver)/(geocachenick på fullmaktsgiver) gir herved (fullt navn på fullmaktshaver)/(geocachenick på fullmaktshaver) min fullmakt til å opptre på mine vegne ved Geocaching i Norges årsmøte den (Full dato DD.MM.ÅÅÅÅ)

(Signatur)
(Sted og dato for fullmaktsgivning)
All informasjon i parantes erstattes naturligvis av korrekt informasjon :)
Takker for svar!

Ser jo at krav om fysisk signert fullmakt gjør det vanskeligere å få til siden vi som er medlemmer bor spredt omkring hele landet og i det alt vesentlige kommuniserer elektronisk.

Hadde det ikke vært en mulighet at de som ønsket å gi sin fullmakt til en annen kunne melde dette til styret gjennom en epost, PM her på forumet eller gjennom Epostfunksjonen på Geocaching.com? De to sistnevnte måtene burde være godt nok "bevis" for at det faktisk er den riktige personen som har gitt fullmakten. (Faktisk bedre i og med at jeg går ut fra at dere ikke kjenner underskriften til alle medlemmene :lol: )
Reparere, Reflektere, Reformere, Resignere, Respirere, Resultere, Respektere, eh.... Pompel og Piilt!

Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » tir 26 feb 2013 11:49

GorgonVaktmester skrev:
bjorges skrev:En fullmakt må være signert av utsteder, og inneholde nok informasjon til at man kan finne kobling mellom utsteder og fullmaktshaver, samt hvilket formål fullmakten gjelder og når den er utstedt.

En typisk fullmakt kan for eksempel ha følgende tekst:
FULLMAKT

Jeg (fullt navn på fullmaktsgiver)/(geocachenick på fullmaktsgiver) gir herved (fullt navn på fullmaktshaver)/(geocachenick på fullmaktshaver) min fullmakt til å opptre på mine vegne ved Geocaching i Norges årsmøte den (Full dato DD.MM.ÅÅÅÅ)

(Signatur)
(Sted og dato for fullmaktsgivning)
All informasjon i parantes erstattes naturligvis av korrekt informasjon :)
Takker for svar!

Ser jo at krav om fysisk signert fullmakt gjør det vanskeligere å få til siden vi som er medlemmer bor spredt omkring hele landet og i det alt vesentlige kommuniserer elektronisk.

Hadde det ikke vært en mulighet at de som ønsket å gi sin fullmakt til en annen kunne melde dette til styret gjennom en epost, PM her på forumet eller gjennom Epostfunksjonen på Geocaching.com? De to sistnevnte måtene burde være godt nok "bevis" for at det faktisk er den riktige personen som har gitt fullmakten. (Faktisk bedre i og med at jeg går ut fra at dere ikke kjenner underskriften til alle medlemmene :lol: )
Godt forslag GorgonVaktmester. Jeg tenkte naturligvis veldig analogt her, siden fullmakten jo skal være et fysisk papir som skal leveres inn. Nå er det vel slik at postvesenet fortsatt opererer i kongeriket, selv om det tidvis kan virke som om de helst ser at man ikke benytter dem til denslags oppgaver, så helt umulig er det vel ikke ;)
Bilde

ArveAnd
Senior
Senior
Innlegg: 889
Registrert: tor 06 des 2007 21:24
Sted: Melkeplassen

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av ArveAnd » tir 26 feb 2013 11:54

bjorges skrev:Godt forslag GorgonVaktmester. Jeg tenkte naturligvis veldig analogt her, siden fullmakten jo skal være et fysisk papir som skal leveres inn. Nå er det vel slik at postvesenet fortsatt opererer i kongeriket, selv om det tidvis kan virke som om de helst ser at man ikke benytter dem til denslags oppgaver, så helt umulig er det vel ikke ;)
"Godt forslag, men avvist"?
eller "godt forslag, sjølvsagt gjer vi det slik!"

GorgonVaktmester - stiller du på årsmøtet?
I så fall gir eg gjerne fullmakt til deg - om vi berre finn ut av korleis!

Brukeravatar
GorgonVaktmester
Senior
Senior
Innlegg: 1103
Registrert: fre 24 apr 2009 23:29
Sted: Skien
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av GorgonVaktmester » tir 26 feb 2013 11:56

bjorges skrev:Godt forslag GorgonVaktmester. Jeg tenkte naturligvis veldig analogt her, siden fullmakten jo skal være et fysisk papir som skal leveres inn. Nå er det vel slik at postvesenet fortsatt opererer i kongeriket, selv om det tidvis kan virke som om de helst ser at man ikke benytter dem til denslags oppgaver, så helt umulig er det vel ikke ;)
Hyggelig at du likte forslaget!

Nei helt umulig er det ikke med fysiske papirer, og jeg skrev jo ikke at det var umulig heller, bare vanskeligere :D

Hvor ønsker i så fall styret at fullmakter sendes?
Reparere, Reflektere, Reformere, Resignere, Respirere, Resultere, Respektere, eh.... Pompel og Piilt!

Brukeravatar
thomfre
Styret
Innlegg: 924
Registrert: fre 16 mar 2012 07:51
Sted: Karmøy, Rogaland
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av thomfre » tir 26 feb 2013 12:43

Vil det være godt nok for styret om fullmaktene skrives ut, signeres, scannes inn og så sendes på e-post?
www.thomfre.net I haven’t been everywhere, but it’s on my list.
Bilde

Brukeravatar
bjorges
Senior
Senior
Innlegg: 1472
Registrert: ons 21 nov 2007 08:26
Sted: Molde
Kontakt:

Re: Formålet til GCinfo...?

Legg inn av bjorges » tir 26 feb 2013 13:01

Det er helt riktig som GorgonVaktmester påpeker ikke mulig for oss å sjekke en signatur (uten faktisk å ta kontakt med den som etter sigende har signert).

Dermed vil det utvilsomt være godt nok å gjøre som thomfre skriver, nemlig skanne et signert dokument og sende dette på epost (for deretter skrive ut og bringe med til møtet)

Det viktigste her er at det er mulig å se at det har foregått en overlevering av fullmakten mellom to personer. Dette for etterprøvbarhetens skyld. Signatur har tradisjonelt vært det "sikreste bumerket" man benytter seg av.
En epost mellom to personer hvor den ene overlater fullmakten til den andre må kunne godtas så lenge all nødvendig informasjon om partene og fullmaktens innhold er tydelig.
Bilde

Svar