Side 1 av 3

Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: lør 03 jan 2015 13:51
av pjacklam
Jeg har laget nye polygon-filer for GSAK og sendt dem til Clyde. De nye polygon-filene er mer nøyaktige enn de gamle, ettersom de er generert rett fra nyeste versjon av Kartverkets data i SOSI-format. De nåværende polygonene har ikke med eksklavene og enklavene som vi har i Norge. De har også med Bjarkøy kommune i Troms, som 1. januar 2013 ble slått sammen med Harstad kommune. Om noen har lyst til å leke seg meg dem før Clyde får dem med i GSAK, finnes de nye polygonene her:

https://www.dropbox.com/s/lwzj2kryr0mu3 ... s.zip?dl=0

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 00:00
av Kjedalen
Flott at vi forhåpentligvis snart har korrekte kommunegrenser i GSAK. OSM-grensene i dag har plassert mange cacher i feil kommune. Har du tenkt noe på forholdet til ajourføring framover, og vil det være mye arbeid ved ei grenseregulering eller kommunesammenslåing? Selv om det ennå ikke er vedtatt nye kommunesammenslåinger, vet vi jo at det snakkes mye om dette for tida, så de vil nok komme. Ellers skjer det også innimellom mindre endringer som kan få betydning for kommunetilhørligheten til cacher.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 08:54
av pjacklam
Kjedalen skrev:Flott at vi forhåpentligvis snart har korrekte kommunegrenser i GSAK. OSM-grensene i dag har plassert mange cacher i feil kommune. Har du tenkt noe på forholdet til ajourføring framover, og vil det være mye arbeid ved ei grenseregulering eller kommunesammenslåing? Selv om det ennå ikke er vedtatt nye kommunesammenslåinger, vet vi jo at det snakkes mye om dette for tida, så de vil nok komme. Ellers skjer det også innimellom mindre endringer som kan få betydning for kommunetilhørligheten til cacher.
Nå som jeg har skrevet programmet, som konverterer dataene fra Kartverkets format til GSAKs format, er det lite ekstra arbeid å holde dette oppdatert. For å holde dette oppdatert, må jeg laste ned nyeste versjon av Kartverkets fil ("ADM_enheter_Norge.sos"), kjøre programmet som lager GSAK-polygonene, og så se om det er blitt noen forandringer siden sist. Kommunesammenslåing, forandring av kommunegrenser, eksklaver og enklaver håndteres automatisk.

Det er en viss fare for at de nye dataene gjør at GSAK bruker lenger tid på å finne riktig kommune. De nåværende dataene består av 42.943 punkter, mens de nye dataene består av 1.318.399 punkter, altså mer enn 30 ganger så mye data.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 13:56
av Kjedalen
Nye polygoner er nå på plass, og jeg la inn ny versjon av GSAK. Da jeg skulle få oppdatert kommune ble det imidlertid en god del feil. Jeg slettet kommune i basen og kjørte på ny makroen CountryStateCounty.gsk. Avvikene jeg hadde sett for cacher nær kommunegrensen ble nå i hovedsak korrigert, men på svært mange av cachene ble fylke liggende også i kommunefeltet. Jeg klarer ikke umiddelbart å se noe system i feilene.

Jeg lurer da på om det er den gamle makroen som ikke fungerer for disse nye polygonene, eller om Clyde har fått inn noe feil i polygonfilen?

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 19:17
av abra
Også hos oss blir fylke lagt inn i kommunefeltet. Noen som vet hva som er galt?

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 20:05
av pjacklam
Kjedalen skrev:Nye polygoner er nå på plass, og jeg la inn ny versjon av GSAK. (…)
Jeg blir litt i stuss, når jeg leser «ny versjon av GSAK». Jeg har nyeste versjon av GSAK, og jeg har fremdeles de gamle OSM-polygonene. Selv etter å ha slette dem, så GSAK må laste ned polygonene om igjen, er det de gamle OSM-polygonene jeg får. Er det en beta-utgave av GSAK dere har installert? Og må jeg oppgradere GSAK for å få nye polygonfiler? Jeg trodde GSAK var intelligent nok til å laste ned nye polygoner, når de ble gjort tilgjengelige.

Polygonfilene ligger i disse mappene:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\gsak\locations\counties\nor\all_nor (kommuner)
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\gsak\locations\states\nor (fylker)
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\gsak\locations\countries (land)

Alle kommunefilene heter NNNN.txt, der NNNN er kommunenummeret. Alle fylkesfiler heter NN.txt, der NN er fylkesnummeret.

Forøvrig testet jeg selv med en rekke GPX-filer for cacher, både ekte og fiktive cacher, for å sjekke at fylker og kommuner ble riktig, og jeg opplevde ingenting av det dere beskriver. Jeg skjønner ikke helt hva som er årsaken til det dere opplever.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 21:12
av abra
Jeg har Gsak-versjon 8.4.1.98 (som skal være den siste) som jeg mener kom i dag eller i går.

Tidligere i dag la jeg inn en publisert cache i Fjell kommune. Deretter kjørte jeg makroen ContryStateCounty.gsk (KaiTeam/ver 1.2) og så at kommune (og fylke) var angitt til Hordaland.

Se vedlegg for hvordan det ser ut i GSak.

Polygonfilene som brukes til Gsak er datert slik:
1246.txt som er polygonfilen for Fjell kommune er datert 03.01.2015 (samt alle andre)
12.txt som er polygonfilen for Hordaland er datert 12.11.2012 (Samt alle andre)

Jeg har ikke lagt in disse polygonfilterene selv, det har nok skjedd ved oppdatering til siste versjon.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 21:17
av Kjedalen
Jeg har også installert siste offisielle versjon 8.4.1.98. Én av oppgitte endringer i denne versjonen er nye polygoner for Norge, med takk til pjaklam for disse.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 21:30
av pjacklam
abra skrev:Jeg har Gsak-versjon 8.4.1.98 (som skal være den siste) som jeg mener kom i dag eller i går.
Hm. På http://gsak.net/ står det at nyeste versjon er 8.4.0. Slik jeg tolker informasjonen i innlegget http://gsak.net/board/index.php?showtop ... build&st=0 er disse 8.4.1.X-versjonen ikke offisielle. GSAK pleier automatisk å varsle om nye versjoner, og min GSAK gir ingen informasjon om at noen ny versjon er tilgjengelig for nedlasting. Jeg vegrer meg for å oppgradere til en ikke-offisiell versjon av GSAK.
abra skrev:Polygonfilene som brukes til Gsak er datert slik:
1246.txt som er polygonfilen for Fjell kommune er datert 01.01.2015 (samt alle andre)
12.txt som er polygonfilen for Hordaland er datert 12.11.2012 (Samt alle andre)
Polygonfilene for kommunene er de nye som jeg har lagt. Polygonfilene for fylkene er de gamle OSM-filene.

Teksten «Hordaland» finnes ikke i noen av kommunefilene, så dette må være hentet fra fylkesfilen. At teksten for fylket havner i feltet for kommunen virker for meg som en feil i GSAK.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 21:45
av Kjedalen
Jeg kan ikke skjønne at disse patchene ikke oppfattes som "offisielle versjoner". Det er jo slik Clyde legger inn mindre endringer i GSAK, blant annet feilrettinger, nye funksjoner, nye oversettelser og nye polygonfiler. I denne siste versjonen er altså nye kommunepolygoner lagt inn, men skulle det da også vært nye fylkespolygoner? Jeg kjenner ikke noe til hvordan dette fungerer - har bare lastet ned siste versjon med nye kommunepolygoner.

Jeg får melding i GSAK når slike nye versjoner er tilgjengelig, det er ikke noe jeg selv sporer opp.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 21:58
av abra
pjacklam skrev: Teksten «Hordaland» finnes ikke i noen av kommunefilene, så dette må være hentet fra fylkesfilen. At teksten for fylket havner i feltet for kommunen virker for meg som en feil i GSAK.
Enig med deg, bare så pussig at det skjer akkurat nå. Jeg har aldri registert at dette har skjedd tidligere.
Kjedalen skrev: Jeg får melding i GSAK når slike nye versjoner er tilgjengelig, det er ikke noe jeg selv sporer opp.
Grunnen er at vi har bedt om dette ved å krysse av i Verktøy/Alternativer/Avansert/Versjonskontroll for også "Patcher". Det har forekommet tidligere at det har vært feil i slike mindre endringer.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 22:52
av Kjedalen
Jeg kjører stadig vekk makroen for kommunepåføring, og dette har alltid blitt "korrekt" ut fra de gamle polygonene. Jeg sjekket det nye polygonet for Tromsø, og det så korrekt ut, så jeg regner vel med at polygonfilene er korrekte. Jeg får håpe at det ikke rett og slett blir for mange punkt for GSAK - for nøyaktige data???

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: søn 04 jan 2015 23:03
av abra
Jeg har Gsak liggende på flere maskiner og jeg har nå prøvd de nye polygonfilene på en versjon 8.4.1.96. La inn den samme cachen i databasen på nøyaktig samme måte som tidligere, kjørte makroen og kom da ut med kommune = Fjell. Feilen ligger vel da antagelig i siste versjon av Gsak.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: man 05 jan 2015 09:26
av pjacklam
Kjedalen skrev:Jeg kan ikke skjønne at disse patchene ikke oppfattes som "offisielle versjoner".
I første innlegg i denne tråden, om versjon 8.4.1, står det
This thread will be the sole notification of changes since version 8.4.0 and any such changes will not be reflected in the help file until this version is made fully public (available for download from the GSAK web site) which will then include a new updated help file.
Jeg merker meg at det står «… until this version has been made fully public (available for download from the GSAK web site)». Jeg tolker dette slik at disse patchede versjonene er – om ikke uoffisielle – så i alle fall mindre offisielle versjoner av GSAK. Hvorvidt dette har noe å si for kvaliteten på programvaren, vet jeg ikke, men det er ikke uvanlig at «mindre offisielle» versjoner ikke er like godt testet som «offisielle» versjoner.
Kjedalen skrev:Jeg får håpe at det ikke rett og slett blir for mange punkt for GSAK - for nøyaktige data???
Ifølge Clyde er den eneste ulempen med mange punkter at beregning av fylke og kommune tar lengre tid.

Re: Nye polygoner for GSAK

Lagt inn: man 05 jan 2015 12:09
av GadgetCats
Jeg har installert siste patch, build 98, hvor det står oppgitt "Updated country and county polygons for Norway (thanks to pjacklam for the polygon files)". Altså ikke fylkespolygoner, bare lands- og kommunepolygoner.

Da jeg etter oppdateringen så etter, finner jeg ut at C:\Users\<username>\AppData\Roaming\gsak\locations\states\nor inneholder de gamle fylkesfilene. De nye ligger av en eller annen grunn sammen med kommunefilene i C:\Users\<username>\AppData\Roaming\gsak\locations\counties\nor\all_nor.

Jeg regner med at det er Clyde som har gjort en administrasjonsfeil her (pun might be intended) - ettersom fylkes- og kommunefilene havner samme sted, og at han ikke nevner at "states" også er oppdatert i release note-kommentaren. Det er imidlertid ikke bare polygonfilene som trengs for land/fylke/kommune-funksjonene, det er også såkalte "bounding boxes", definert i C:\Program Files (x86)\gsak\locations. Disse filene kan jeg ikke se er oppdatert med siste patch - med unntak av version.csv-filen. Dog ikke umulig at Clyde har endret på logikken bak disse filene, og at de kanskje ikke er i bruk lenger (og hos meg i så fall er etterlatenskaper etter tidligere versjoner).

Jeg har i hvert fall ikke fått til noen workaround ennå - så snart jeg sletter fylkesfiler fra kommunemappen i Roaming[...]-mappen, utløses en oppdatering av filene når funksjonen trigges. Dermed ser det ut til at Clyde bør få beskjed, og at vi må smøre oss med tålmodighet til en ny patch kommer.