Side 1 av 2

TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: man 20 feb 2012 21:25
av GadgetCats
Det er fem måneder igjen til Vikingeventet, og selv om det er litt kort tid, tror vi at vi kan få til et morsomt TB-race, ved hjelp av litt tilpassede regler. Vinneren vil blant annet motta en eventcoin for Vikingeventet. Denne er ellers bare tilgjengelig for eventdeltakere.

Racet måles på tre kriterier:
Primært: Flest tilbakelagte km
Sekundært: Ende opp på Vikingeventet
Tertiært: Bli flyttet av flest mulig nick

Vinneren er altså den som tilbakelegger flest antall km, men:
- Avstanden til eventstedet ved racets slutt kommer til fratrekk.
- Antall unike nick som har bidratt til den samlede reiselengden, gir en bonus på 50 km per nick.
- Innlogging på eventet og fremvisning til racearrangør (GadgetCats) gir en bonus på 100 km.

Ellers gjelder følgende:
- Hver enkelt TB/GC kan starte hvor som helst etter eierens ønske, men innenfor landets grenser og utenfor Karmøys grenser.
- Sluttidspunkt er eventdagen, 21. juli 2012 kl. 12.00. Status for deltakende TB-er/GC-er, dvs. daværende posisjon og reiselengde, gjøres opp på dette tidspunktet. Siste bevegelse må altså være logget på geocaching.com innen kl. 12 denne dagen.
- TB-en/GC-en kan godt allerede være i sirkulasjon, men det er bare tilbakelagt avstand etter at den er offisielt påmeldt racet, som teller.
- Det er eierens ansvar at TB-en/GC-en utstyres med informasjon på listingen og/eller fysisk på TB-en/GC-en, om at den deltar i dette racet.
- Racet spores på tb-run.com, etter regelsettet "distance fair". Dette vil si at "dipping" av TB-ene/GC-ene forsåvidt er tillatt, men at bare første reiselengde fra hvert nick regnes med. Samarbeid av den typen at to eller få nick veksler på å "dippe" for å omgå denne regelen, medfører diskvalifikasjon.
- Racearrangøren (altså GadgetCats) er utelukket fra deltakelse.

Alle som ønsker å delta, kan registrere seg her. Racet starter i morgen, 21. februar 2012.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: tor 23 feb 2012 09:21
av ingsve
Fikk startet denne http://coord.info/TB3B1N7

men det må da bli flere :o

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: tor 23 feb 2012 10:05
av Tique

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: søn 26 feb 2012 01:49
av Kjedalen
Jeg får kaste meg med på racet jeg også med http://coord.info/TB4J86T

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: søn 26 feb 2012 20:03
av mamoreb
Race er alltid gøy, jeg har meldt på en deltager: http://coord.info/TB375X4

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: man 27 feb 2012 00:17
av GadgetCats
Kjekt å se at det er interesse for racet - per nå er det 5 påmeldte, og ingen har foreløpig noen avstand registrert, så her er det fortsatt store muligheter for å hive seg på og likevel ha en god sjanse til å vinne :D

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: man 27 feb 2012 10:20
av oversizeoregon
Deltaker påmeldt. starter i Dalarna,Sverige.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: tir 28 feb 2012 09:46
av GadgetCats
oversizeoregon skrev:Deltaker påmeldt. starter i Dalarna,Sverige.
En av reglene som står nevnt i første innlegg og på race-siden, er at starten må være innenfor landets grenser og utenfor Karmøys grenser. Vi har imidlertid kommet frem til at vi vil godta dette startstedet, ettersom länet grenser til Norge og har kortere vei til målet enn andre deltakere.

Men dette er nok den eneste regelen vi kommer til å fire på :wink:

TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: ons 29 feb 2012 09:54
av hstad
Da har eg meldt på Karmøy express:)


Mykje Vyrdsamt
hstad on Tapatalk

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: fre 02 mar 2012 14:37
av GadgetCats
Jeg ser nå at tb-run sin sporingsalgoritme har en stor svakhet, som jeg skal melde videre til dem.

Ingsves coin har reist 235,5 km, men nesten all reisingen er med samme nick, og etter reglene er det da bare første "placed"-logg fra det nicket som teller, og det er da fra "Søm kirke - Hofstad #12" til "Skotårsdag i sør-vest" på 138,81 km. På sporingssiden står det 45 km, og det er så vidt jeg kan se, strekningen "Rossedalen holdeplass" til "Kjevik Airport - TB hotel", som er midt i "dipperekken".

Ingsve leder altså med mer enn det sporingssiden sier, men så er jo de fleste deltakerne er ikke kommet i gang ennå.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: lør 03 mar 2012 00:41
av GadgetCats
Etter litt nærmere undersøkelser, kan det se ut som at forklaringen til regelsettet "distance fair" hos tb-run.com er upresis.

Der står det følgende:
In principal just as the normal distance race. But here, we only consider the first 'placed' log of every cacher. This prevents that cachers keeping trackables, dipping them in every cache and helping them to get high mileage. In case there is more than one log on the first day we will consider the one with the highes mileage on that day.


Det er mulig at formuleringene henger igjen fra før "dippefunksjonen" på gc.com kom, da dippingen ble utført med først "placed" og så "retrieve".

Det fungerer altså slik at dersom det er flere etterfølgende reiselengder på samme nick, er det den lengste reiselengden på første dag med reiselengder som teller.

Jeg har fått kontakt med de som driver tb-run.com, men saken blir nok ikke sett på de første 3 ukene. Sannsynligvis ender det imidlertid med en endring av regelbeskrivelsene, ettersom det er flere pågående race som bruker dette regelsettet.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: lør 10 mar 2012 10:05
av Kjedalen
Burde ikke det mest korrekte egentlig være helt å se bort fra besøkene disse foretar i ulike cacher og heller beregne avstanden fra der TBen/coinen ble plukket opp og til der den til slutt ble plassert? Slik det nå er kan en jo i prinsippet la TBen foreta en virtuell jordomseiling for så å ende opp i samme cache igjen eller en cache 161 meter unna utgangspunktet. Det kan da for eksempel bli registrert en "reise" fra Tromsø til en cache i Bangkok på en dag før den etter en "tur" via Amerika "dukker opp" på Tromsøya igjen etter tre - fire dager.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: lør 10 mar 2012 12:31
av GadgetCats
Jo, det hadde vært det ideelle, og med utgangspunktet i forumleringene til tb-run.com, så var det reiselengden til "placed"-loggen, altså avstand fra siste dipp til endelig dropping, som skulle telle, der det var dippet. Tanken var at dipping ikke skulle telle, men at vi skulle slippe å saumfare loggene til alle deltakerne for å ta vekk dippingen for å finne tellende reiselengde.

Hvis en klarer å få sendt trackablen til Bangkok, og hentet tilbake av et annet nick, så vil jo hele reiselengden, både til og fra, telle. Hvis en eier tar med seg en trackable til Bangkok og så hjem igjen selv, burde det ikke bli noen km av det, ut over avstanden mellom cachene før og etter dippingen (uansett om det dippes med "took it to" eller "placed"+"retrieved") i Bangkok. Altså avstand mellom cachene hvor et nicks første "retrieved" og siste "placed" logg finnes. Slik regelsettet er beskrevet, kan man ved å logge dippingen først på hjemreisedagen, og deretter dippe eller droppe hjemme på samme dato, få hele reiselengden fra Bangkok til et sted i Norge vha. "dipping". Det kan da ikke ha vært intensjonen med regelsettet.

Vi har som nevnt kontaktet de som drifter tb-run.com, og det er fortsatt et par uker igjen til de får sett på saken.

Slik vi ser det, er det tre alternativer: 1) Regelsettet til tb-run.com endres med tilbakevirkende kraft, altså at eksisterende flyttinger siden startdato må beregnes på nytt (og det vil neppe skje, siden det er flere race i gang med dette regelsettet), 2) Vi beregner selv faktisk reiselengde ut fra reglene slik de ble tolket og gjengitt av oss, eller 3) Vi endrer reglene slik at det gjenspeiler tb-run.coms faktiske "distance fair"-regler.

Vi liker ikke at forutsetningene endres for deltakerne etter start, så egentlig er det bare alternativ 1 og 2 som da er aktuelt. Altså blir det antakelig da slik at vi sporer selv. Vi setter opp en manuelt oppdatert sporingsliste (muligens på Vikingeventets websider) når dette er avklart.

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: ons 18 apr 2012 09:28
av Kjedalen
Jeg ser at en av TB'ene som er registrert som deltaker på det tidspunktet racet startet 21. februar befant seg i Canada. En annen startet sin reise i Brasil og har ennå ikke vært i Norge. Dette må vel være litt utafor reglene for dette racet?

Re: TB-race til Vikingeventet i Norge 2012

Lagt inn: ons 18 apr 2012 09:33
av thomfre
Jeg ser at min som ble påmeldt i går, som da allerede var i omløp, plutselig harr fått registrert en ganske stor avstand, på tross av at den ikke har beveget seg en nanometer etter påmelding...

Men det ordner seg vel også hvis det blir beregnet manuelt...